Nyilatkozat az elállási jogról való lemondásról

Fogyasztónak minősülő Vásárlóként kifejezetten beleegyezem, hogy Szolgáltató a teljesítést megkezdje az általam megrendelt nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, egyidejűleg nyilatkozom, hogy tudomásul veszem, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti, a vásárlát követő 14 napon belüli indokolás nélküli elállás jogát a teljesítés megkezdését követően elveszítem.