Általános Szerződési Feltételek

1.Általános rendelkezések

1.1. Sebők Eszter egyéni vállalkozó (székhely: 6300 Kalocsa, Vigadó sor 11., nyilvántartási szám: 53787813; adószám: 69858507-1-23, e-mail: hello@woweb.hu, telefonszám: +36702813646, a továbbiakban: Szolgáltató) webdizájner, a WoWeb – Build&Design Your Site márkanevű szolgáltatás megálmodója. Szolgáltatása forgalmazásához on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet, amelyen keresztül előregyártott, ún. preset weboldalak és weboldalak átalakításához kapcsolódó minikurzusok vásárolhatóak meg.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a WoWeb – Build&Design Your Site márkanév és Sebők Eszter egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató a www.woweb.hu Weboldalán elérhető szolgáltatásaira terjednek ki.

Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.woweb.hu Weboldal használatának és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a Szolgáltató, valamint a Weboldalt használó személy (a továbbiakban: Vásárló, Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit.

1.2. A Szolgáltató a woweb.hu elnevezésű Weboldalt üzemelteti, amelyen keresztül előregyártott, ún. preset weboldalak és minikurzusok (a továbbiakban: Termékek) forgalmazását (a továbbiakban: Termékértékesítés) végzi. Az előregyártott weboldalak jellemzője, hogy azok adott típusú vállalkozásokra (pl.: coach, jógaoktató, masszőr, fotós stb.) szabott, technikailag kész megoldások, amelyekhez különböző modulok választhatók (pl: blog modul, időpontfoglalás, online bejelentkezés, online szállásfoglalás stb.). A minikurzusok online elérhető videós tananyagok, interakciómentes, önképzés lehetőségét biztosító, az előregyártott weboldalaktól függetlenül bárki által megvásárolható tanfolyamok szövegírás, dizájnkészítés, keresőoptimalizálás témakörökben.

Weboldalsablon meglévő tárhely és domain név esetén vásárolható, amely vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrálni regisztrációs adatlapon lehetséges.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető Szolgáltatások igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. A Vásárló az általa kiválasztott Termék tekintetében Szolgáltatóval kerül értékesítési jogviszonyba. A Szolgáltató felelőssége az értékesítés kapcsán kiterjed a Vásárlás teljes menetére, valamint a Termék ismertetőjének való megfelelőségére. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a Szolgáltató által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Vásárlóra. A Vásárlók a Weboldalon történő regisztráció során, illetve az egyes szolgáltatások megigénylése során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

1.6. A Vásárlókat két csoportban szükséges osztani a szerződés egyes, Ptk-ban rögzített, eltérő szabályaira tekintettel:

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; (Ptk. 8:1. § (1) 3.)

vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy; (Ptk. 8:1. § (1) 3.)

Amennyiben eltérő szabályok az irányadóak a két csoportra, jelen ÁSZF a Vásárlóra a Fogyasztó, illetve a Vállalkozás elnevezést használja.

2. Az ÁSZF elfogadása és módosítása

2.1. A Preset Weboldal vásárlása esetén a regisztrációs adatlap elküldésének feltétele, hogy egy jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.2. A Konzultációs program esetén a jelentezési adatlap elküldésének feltétele, hogy egy jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.3. Minikurzus vásárlása során a Vásárló legkésőbb a vásárlást véglegesítő, „Fizetés Barionnal” gomb megnyomásával elfogadja a Termékértékesítésre vonatkozó szerződés feltételeit, egyben egy jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF rendelkezéseit.

2.4. A szerződés létrejöttével Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá az egyes szolgáltatások szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törlésééig. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

3. A Vásárló adatai

3.1. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra preset weboldal és konzultációs program vásárlása esetén a megrendelő űrlapon, minikurzus vásárlása esetén pedig a pénztár oldalon történő kitöltése során. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, mert azok szerepelnek a sikeres vásárlásról szóló automatikus / regisztrációs visszaigazolásban, azok megtekinthetőek és módosíthatóak továbbá a Vásárló felhasználói fiókjában. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.

Az adatkezelés további szabályait a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://woweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ és jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. 

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldallal, vagy a vásárlással történő bármilyen visszaélés esetén.

A Szolgáltató jogosult továbbá bármely Vásárló bejelentkezési lehetőségét, illetve bármely Termékhez történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Termék igénybevételére az adott Vásárló által nem jogszerűen kerül sor, ideértve különösen a jelen ÁSZF megsértését.

4. Terméktípusok

Szolgáltató három fő Terméket értékesít Weboldalán:

4.1. Preset weboldal: előgyártott weboldalak, kész technikai megoldások, különböző szolgáltatásokat nyújtók számára optimalizált típusokban. Az előregyártott weboldalak megvásárlása esetén Szolgáltató oktatóanyagot tesz hozzáférhetővé Vásárló felhasználói fiókjából elérve, amely oktatóanyag egy több leckéből álló, videós anyag, amely az adott, megvásárolt preset weboldalhoz kapcsolódik. Tartalmazza, hogyan kell testreszabni, karbantartani, kezelni stb. a megvásárolt weboldalt.

A preset weboldalhoz modulok választhatóak a megrendelés során, felárért. Modulok önállóan nem vásárolhatóak, csak preset weboldallal együtt. Modulvásárlás esetén egy, ahhoz tartozó oktatóvideó szintén a vételár részét képezi. A vásárlást követően Szolgáltató hozza létre a felhasználói fiókot és telepíti fel Vásárló tárhelyére a megvásárolt preset weboldalt. A felhasználói fiókon keresztül érhetőek el az oktatóanyagok.

4.2. Minikurzusok: Videós oktatóanyagok egy-egy tematikus témában, mint szövegírás, dizájn, keresésoptimalizálás stb. Az elérhető minikurzusokat a Weboldalon teszi közzé Szolgáltató. A minikurzusok nem kapcsolódnak a preset weboldalakhoz, attól függetlenül megvásárolhatóak. A vásárlás során létre kell hozni egy felhasználói fiókot, mert az oktatóanyagok azon keresztül érhetőek el.

4.3. Konzultációs program: a program keretében a vásárló egy csomagban megkapja az álata választott PRESET weboldalt, 2 darab modult (blog modul és landing oldalt modul), a Szövegírás – minden egyben minikurzust, valamint a program keretében előre meghatározott számú online konzultációt. A Szolgáltató online oktatóanyagot tesz hozzáférhetővé Vásárló felhasználói fiókjából elérve, amely oktatóanyag egy több leckéből álló, videós anyag, amely az adott, megvásárolt preset weboldalhoz, valmint a modulokhoz és a minikurzushoz kapcsolódik.

A vásárlást követően Szolgáltató hozza létre a felhasználói fiókot és telepíti fel Vásárló tárhelyére a megvásárolt preset weboldalt. A felhasználói fiókon keresztül érhetőek el az oktatóanyagok.

 5. A Vásárlás menete

A Termékeknek a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Vásárló részéről regisztráció szükséges, amely alól kivétel, ha valamely Terméket a Szolgáltató regisztráció nélkül is elérhetővé teszi a Weboldalra látogatók részére. A sikeres regisztrációhoz és a Termékek megvásárlásához a Vásárlónak legalább saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie. Weboldalsablon továbbá csak meglévő tárhely és domain név esetén vásárolható.

A vásárlás feltétele, hogy:

 1. a) a Vásárló regisztráljon a Weboldalon;
 2. b) a Vásárló elfogadja az ÁSZF-et, annak módosításait, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;
 3. c) a Vásárló biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyikének hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe, a Termékek regisztráció nélkül nem vásárolhatóak meg.

 • Preset weboldal vásárlása esetén a Weboldal főoldalán a Vásárló a „Választok egy preset oldalt” ikonra kattintva találhatja meg az egyes Termékeket az elérhető típusra bontva azok altípusaival, a „Részletek” ikonra kattintva azok leírását továbbá azok tulajdonságaival és leírásaival, ideértve az árat is. A Vásárló a kiválasztott Termék leírása alatti „Megrendelem” gombra kattintással a megrendelő felületre jut, amelyen meg kell adnia a személyes és a számla kiállításához szükséges adatait (név/cégnév és adószám, cím, e-mail, telefonszám, domain név, tárhelyszolgáltató), illetve itt van lehetőség modulválasztásra. A megadott adatok alapján Szolgáltató megküldi a díjbekérőt. A díjbekérő Vásárló általi megfizetését követő 72 órán belül Szolgáltató legenerálja a felhasználónevet és egy, a létrejövő felhasználói fiókban megváltoztatható kezdeti jelszót, amelyet elektronikus formában küld meg Vásárló részére, ez idő alatt továbbá Szolgáltató elvégzi Vásárló tárhelyén a kiválasztott oldal telepítését. Vásárló a létrehozott felhasználói fiókjában éri el a választott preset oldalhoz tartozó oktatóanyagot.
 • Minikurzus vásárlása esetén a Weboldal főoldalán a Vásárló a „Minikurzusok” fülre kattintva találhatja meg az egyes Termékeket az elérhető típusra bontva azok altípusaival, tulajdonságaival és az árat is. A Termék kosárba helyezését követően, a pénztárnál a Vásárló hozza létre saját fiókját a személyes adatain túl felhasználónév és jelszó megadásával.
 • Konzultációs program vásárlása esetén a Weboldal főoldalán a Vásárló a „Konzultációs program” fülre kattintva találhatja meg a program leírását. A Vásárló a „Jelentkezek a programra” gombra kattintással a megrendelő felületre jut, amelyen meg kell adnia a személyes és a számla kiállításához szükséges adatait (név/cégnév és adószám, cím, e-mail, telefonszám, domain név, tárhelyszolgáltató), illetve itt van lehetőség a fizetési ütemezés kiválasztására. A megadott adatok alapján Szolgáltató megküldi a díjbekérőt. A díjbekérő Vásárló általi megfizetését követő 72 órán belül Szolgáltató legenerálja a felhasználónevet és egy, a létrejövő felhasználói fiókban megváltoztatható kezdeti jelszót, amelyet elektronikus formában küld meg Vásárló részére, ez idő alatt továbbá Szolgáltató elvégzi Vásárló tárhelyén a kiválasztott oldal telepítését. Vásárló a létrehozott felhasználói fiókjában éri el a választott preset oldalhoz, a modulokhoz és a minikurzushoz tartozó oktatóanyagot. A jelentkezést követően a Szolgáltató és a Vásárló egyénileg egyeztetni a programban foglalt konzultációk időpontját. 

A Vásárló minden vásárlás véglegesítése előtt köteles elfogadni az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. Mindezeket követően Vásárló a „Vásárlás” gombra kattintással véglegesíti a Vásárlást, amelyről Preset Weboldal vásárlása esetén automatikus visszajelzést kap „Vásárlás visszaigazolása” címmel, Konzultációs program vásárlása esetén automatikus visszajelzést kap „Jelentkezésed megérkezett” címmel,  Minikurzus vásárlása esetén pedig a folyamat abban az esetben véglegesül és érkezik meg Vásárló részére az automatikus visszajelzés „Vásárlás visszaigazolása” címmel, ha a bankkártyás fizetés eredményesen lezárul.

 6. Vételár és annak kifizetése

A Termékek vételárát Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé. Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), értékkel kerülnek feltüntetésre. A vételár magában foglalja preset weboldal vásárlása esetén a preset oldal időbeli korlátozás nélküli használatát. Minikurzus megvásárlása esetén a megvásárolt Termék a felhasználói fiók Vásárló általi megszüntetéséig elérhető.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az egyes Termékek vételárának egyoldalú módosítására. A vételármódosítás nem érinti a vételárváltozás előtt már megfizetett Termékeket, a vételárak módosítása kizárólag a vételárváltozást követően esedékessé váló vételárakra vonatkozik.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő, 5.000,-Ft-nál alacsonyabb, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron visszaigazolni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, nem jön létre érvényesen szerződés, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

A vételár Vevő általi megfizetése az adott Termékre vonatkozóan előre esedékes. 

Preset weboldal és a Konzultációs program kizárólag a Szolgáltató által megküldött díjbekérő ellenértékének átutalásával vásárolható meg.

Minikurzus kizárólag online bankkártyás fizetéssel vásárolható meg Barion rendszeren keresztül. Online bankkártyás fizetés esetén a fizetési felület a Barion rendszerre irányít, amelyen bankkártyaadatokkal és e-mail címmel van mód fizetést indítani. A „Vásárlás” A Barion működéséről, biztonságáról a következő oldalon olvasható tájékoztatás: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A kártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató nem kerül a Vásárló banki adatainak birtokába.

Az automatikus visszajelzésen túl a Vásárló – a díjbekérő kifizetését, illetve a bankkártyás fizetést követően – egy, a fizetés teljesülését visszaigazoló e-számlát, valamint a Vásárlást megerősítő e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mailcímre. Ha ezt a visszaigazolást a díj kifizetését követő 24 órán belül nem kapja meg, kérjük, hogy a hello@woweb.hu e-mail címre küldje el erre vonatkozó jelzését.

A Vásárlást és az vételár kifizetését megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.

5.1. Számla

Szolgáltató a vételár átutalással történő megfizetéséhez díjbekérőt, a vételár beérkezését követően elektronikus számlát (a továbbiakban: e-számlát) állít ki a vásárlási folyamat során megadott adatokkal. A számlához szükséges adatok: név, székhely/lakcím és amennyiben van: adószám, továbbá e-mail cím. A kiállított elektronikus díjbekérőt a Szolgáltató e-mailen küldi el a megrendelést követő 72 órán belül. A vételár kiegyenlítését követő 2 munkanapon belül a Vásárló e-számlát kap.

Az e-számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

5.2. Kedvezmények

Amennyiben akciós vételár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Minden WoWeb preset weboldal és konzultációs program Vásárlónak lehetősége nyílik Szolgáltató által létrehozott, szakmai támogatást nyújtó, konzultációs lehetőséget biztosító WoWeb zárt Facebook csoporthoz történő csatlakozásra. A csoportba történő belépés Facebook regisztrációhoz kötött, csatlakozás esetén Szolgáltató és a csoport többi tagja Felhasználó Facebook oldalán nyilvánosan megosztott adatait megismerheti.

7. Szerződés létrejötte

Szolgáltató részéről ajánlatnak minősül a Termékeknek a Weboldal felületén történő közzététele. A Vásárló a Szolgáltató által a Weboldalon közzétett ajánlattételére elküldött megrendeléssel elfogadja Szolgáltató ajánlatát.

A Termékek elérhetőek 18. életévüket betöltött és teljes cselekvőképességük birtokában lévő természetes személyek, továbbá túl gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek részére.

A bevásárlókosár 3 napig őrzi meg a beletett Terméket. Vásárló tudatában van annak, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató által a Weboldalon közzétett ajánlattételre megérkező vásárlói megrendeléssel, azaz a megrendelésnek a vállalkozás számára hozzáférhetővé válásával a szerződés létrejön.

Termék megvásárlására vonatkozó szerződés Szolgáltató és Vásárló között jön létre oly módon, hogy a Vásárló az általa regisztrált és képviselt személy vagy szervezet nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával Preset Weboldal és Konzultációs Program vásárlása esetén a regisztrációs űrlapon, Minikurzus megvásárlása esetén a Weboldalon történt vásárlás során megadja az általa regisztrálni kívánt személy vagy szervezet adatait, és a “Tovább” gombra kattintva a regisztrálandó szermély vagy szervezet nevében és képviseletében megköti a szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, azaz utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják. A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is.

A szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az adásvételi szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

A szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint a megszűnését követő 5 (öt) évig a Vásárlók számára az ÁSZF letölthető. Az Vásárló kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és számára hozzáférhetővé tette, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta a szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

8. Elállás a Vásárlástól, felmondás és pénzvisszafizetés

A Vásárló a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban a Vásárló elfogadja, hogy vásárlása fizetési kötelezettséggel jár. A vételár megfizetésével jön létre Felek között a szerződéses jogviszony.

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) is irányadó a távollevők közötti vásárlásra, azonban a 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján nem illeti meg a Fogyasztót a Vásárlást – azaz a felek közötti szerződéskötést – követő 14 napon belül sem az elállási jog a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére. Szolgáltató a vásárlás feltételévé teszi Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a kifejezett beleegyezést a teljesítés megkezdéséről.

Amennyiben tehát bármely Vásárló a Termék vételárát megfizette, azaz a szolgáltatást Terméket megrendelte és a preset weboldalt vagy a minikurzust eléri, úgy kizárólag Szolgáltató szerződésszegése esetén élhet az elállási jogával. Szerződésszegésen kívüli okból elállásra nincs lehetőség, így Szolgáltató a már megfizetett vételár visszafizetésére nem köteles.

Felmondás: figyelemmel arra, hogy a preset weboldal és a konzultációs pogram, az ahhoz tartozó oktatóanyag és a megvásárolt minikurzus egyszeri vételárfizetéssel jár, felmondási jogát Vásárló a felhasználói fiók törlésével gyakorolja, tudomásul véve, hogy a preset weboldal ezt követően is Vásárló tulajdonában marad, azonban sem az ahhoz kapcsolódó oktatóanyag, illetve minikurzus vásárlása esetén a minikurzus sem érhető el a fiók törlését követően. 

A szerződés automatikusan megszűnik az alábbi esetekben:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;
 • a fiók Vásárló általi törlése esetén;
 • amennyiben Vásárló olyan személyes adat törlését kéri, amely a regisztráció során kötelezően megadandó adat és amely nélkül a vásárolt Termék vagy a Termék egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása Szolgáltató jogos érdekeire tekintettel nem várható el. Vásárló a személyes adat törlésére irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Termék használatát, illetve jogosult a regisztrációjának a törlésére.

A szerződés automatikus megszűnése esetén a már megfizetett vételár összege nem kerül visszatérítésre.

A szerződést mindkét fél jogosult azonnali hatállyal, indokolt felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás).

9. Szavatossági jogok

9.1. Kellékszavatosság

Vásárló Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet Ptk. 6:157- 6:167.§  szabályai szerint, a teljesítéstől számított 1 éven – Fogyasztó 2 éven – belül, amennyiben a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, kivéve, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Fogyasztónak minősülő Vásárlóra a Ptk. előzőekben hivatkozott szabályai mellett a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályait is. A teljesítés eszerint akkor szerződésszerű, ha a Termék megfelel

 • a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkezik a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel. Rendelkezik a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, és biztosítja a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 • a Szolgáltató által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.
 • a Szolgáltató biztosítja, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatásnak az olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a Fogyasztó meg is kapja azokat a hivatkozott jogszabályban meghatározott időszakra vonatkozóan.  

Hibásan teljesít Szolgáltató akkor is, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye. A Szolgáltató felel továbbá a Termék digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért a szerződés időtartamától függő ideig.

Ha a Vásárló nem telepíti észszerű határidőn belül a Rendeletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Szolgáltató nem felel a Termék hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy tájékoztatta a Vásárlót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés a Vásárló általi elmulasztásának következményeiről; és a frissítés a Vásárló általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Vásárló általi helytelen telepítése nem a Szolgáltató által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

A Rendelet további részletszabályokat tartalmaz, elérhető az alábbi linken: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100373.kor

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.2. Termékszavatosság

Vásárló választása szerint érvényesítheti kellékszavatossági vagy termékszavatossági jogát. Termékszavatossági igényként kijavítás vagy kicserélés kérhető, a forgalombahozatalt követő 2 éven belül, amennyiben a Termék a forgalomba hozatalakor nem rendelkezik a gyártó – jelen estben Szolgáltató – által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, abban hibák léphetnek fel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Termék és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg a folyamatos vagy hibamentes hozzáférést.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal üzemkimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Termékek rendszerszintű használatára vonatkozik.

Vásárló elfogadja, hogy Szolgáltató szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Termékek, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződésszegő, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

11. A Vásárló felelőssége

A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a megvásárolt Termékeket kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használja. Amennyiben valamely Vásárló – ideértve bármely Termék megvásárlását megelőző weboldalhasználatot –  a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, a Szolgáltató jó hírnevét sértő módon, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Termékeket, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Vásárló felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Termékek használatát és a fiókhoz való hozzáférést egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Vásárló regisztrációját törölni.

A Weboldal által értékesített Termékek használatához Vásárlónak rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek különösen a következők:

 • szélessávú Internet kapcsolat;
 • Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobil telefon, tablet;
 • Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

Ha Vásárló nem az előzőekben felsorolt böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát Szolgáltató nem köteles javítani, az esetleges károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12. A Weboldalon megjelenő szerzői jogok

A Weboldalon elérhető információk, Preset Weboladalak, azok tartalma és a Minikurzusok teljes tartalma és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A Weboldalon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a Weboldal céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A Vásárló által a Weboldal használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 13. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók, a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Panasz esetén a Vásárló a Szolgáltatóhoz fordulhat a hello@woweb.hu e-mail címen. A Vásárló a Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatos panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége és eljárási szabályzata a http://www.bekeltetes.hu címen érhető el.

A jelen ÁSZF 2023.03.15. napján lépett hatályba.